Mr. Winner Clothing SZ

Mr. Winner Clothing SZ

Department:
Sales
Job Title:
sales manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Address:
6F., Building A, Number 11, Gongye Second RD., Dakan,Xili Town Nashan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Country/Region:
China
Province/State:
Guangdong
City:
Shenzhen

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Shenzhen Winner Clothing Co., Ltd.
Operational Address: 4/F, Building C, Phase I, Dakan Science And Technology Park, Xili, Shenzhen, Guangdong, China
Website: http://www.winnerclothing.cn
Trang web trên alibaba.com: winnerclothing.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc
nhà cung cấp Đánh Giá:
19 Giao dịch 190,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm